Dr hab. med. Tomasz Łysoń

Dr hab. med. Tomasz Łysoń koncentruje się na małoinwazyjnych technikach stosowanych w neurochirurgii.

Aktualnie jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Klinice Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Specjalizację z zakresu neurochirurgii uzyskał w 2004 roku, a następnie jako jeden z nielicznych neurochirurgów w Polsce zdał w Luxemburgu Egzamin Europejskiej Federacji Towarzystw Neurochirurgicznych (EANS) w 2006 roku.